­

uw verhaal onze zorgIn 2018 wil het Platform Dood gewoon in Den Haag onderzoek doen naar het bespreekbaar maken van eindigheid en sterven in de context van de verpleeghuizen in Den Haag. Wie in een verpleeghuis werkt, begeleidt veel ouderen - en ook minder oude mensen - die beseffen binnen afzienbare tijd te gaan sterven. Met het overlijden van een bewoner, komt het levensverhaal van een uniek mens tot een afronding. Menswaardige zorg bieden, betekent ook dat er ruimte en aandacht is voor het levensverhaal van de cliënt, juist in deze bijzondere laatste levensfase. Veel cliënten hebben de behoefte om terug te kijken op hun leven en op de een of andere manier de balans op te maken. Met het onderzoek wil het Platform bijdragen aan een verbeterde communicatie over het levensverhaal in het licht van de eindigheid verbeteren in persoonsgerichte zorg? Meer lezen? Klik hier.

­