­

palliatieve zorg vrouw met honden large.e5df2c20Het kabinet is een campagne gestart om ongeneeslijke zieken en hun naasten te helpen om te praten over de dood. De campagne is gericht op het hebben van een goed gesprek over hoe mensen de laatste levensfase willen doormaken. Om zo'n gesprek te kunnen houden is de website www.overpalliatievezorg.nl gemaakt, met praktische tips. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een wilsbeschikking kan worden geschreven of hoe er met familie over het levenseinde kan worden gepraat. Het is mooi te zien dat het thema waar Dood gewoon in Den Haag de afgelopen 7 jaar aan gewerkt heeft, nu ook nationaal opgepakt wordt. De ervaring van Dood gewoon in Den Haag leert dat de behoefte bij mensen om over dood en het naderende levenseinde met elkaar in gesprek te gaan heel groot is. Niet alleen rondom de praktische zaken maar juist ook over de betekenis van het leven dat geleefd is. Het optekenen van levensverhalen kan daarbij helpen. In het project Dood gewoon in Den Haag ligt het accent niet, zoals bij de landelijke campagne van het kabinet, op ongeneeslijk zieke mensen. Ook voor ouderen kan betekenisgeving belangrijk zijn en is het voor deze groep mensen zaak te voorkomen dat zij in eenzaamheid sterven. Dood gewoon in Den Haag heeft bovendien aandacht besteed aan de culturele diversiteit van het beleven van sterven en nabestaan in de stad Den Haag. In de stad Den Haag neemt het aantal ouderen toe en daarmee immers ook de diversiteit onder ouderen. Rond het thema van ‘de dood’ heeft het platform Dood gewoon in Den Haag bijgedragen aan de discussie over de superdiverse stad Den Haag.

­