­

Cafe Doodgewoon oktober 2017 compleet kopieIn oktober organiseerde Café Doodgewoon twee bijeenkomsten. Op woensdag 25 oktober jl. organiseerde Café Doodgewoon voor het eerst een Café op een andere locatie. De vorige Cafés vonden plaats in Evita Lokaal in Den Haag. Dit keer was het Café te gast in Hospice Het Vliethuys in Voorburg. Het thema van het Café was het Levenstestament. Het Café werd zoals uit bijgaande foto blijkt druk bezocht. mr Helene Vooys, Nalatenschapsjurist en mr Don, notaris verzorgden de presentatie met tussendoor vele vragen van de deelnemers. Op 15 november as. is er weer een Café in Hospice Het Vliethuys.
De dag erna, 26 oktober, viel de beurt voor een Café Doodgewoon aan het Wijkcentrum Waldeck-Bohemen- Kijkduin. Dit Café stond in het teken van de dialoog over de laatste levensfase. De deelnemers aan de dialoog wisselden onder begeleiding gedachten en ervaringen uit over hoe zij hun leven tot het einde willen beleven, wat het einde met ze doet, over hun wensen en plannen. De deelnemers hebben de bijeenkomst stuk voor stuk als zeer waardevol ervaren. Op 23 januari 2018 organiseert Café Doodgewoon weer een dialoogbijeenkomst. Dan bij Vivendi, de sociëteit voor bewoners in Bohemen, Waldeck, Meer en Bos en Kijkduin, in de kantine van Wings aan de Mozartlaan 195 in Den Haag. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

afbeelding Cafe Doodgewoon 20 sep DialoogbijeenkomstDeze maand is er twee keer een Café Doodgewoon. Op woensdag 25 oktober vanaf 15.00 uur tot 16.30 in hospice Het Vliethuys kunnen we met elkaar in geprek over 'Het Levenstestament; wat je allemaal kunnen regelen voor het geval je het zelf niet meer kunt'. Notaris R.M. Dom en nalatenschapjurist Helene Vooys. belichten vanuit verschillende invalshoeken de waarde van het levenstestament. Onderwerpen zoals de volmacht, het moment van ingaan van het levenstestament en wils(on)bekwaamheid komen aan de orde. Klik hier voor meer informatie over het Café Doodgewoon op woensdag 25 oktober.

Een dag later, donderdag 26 oktober, is er een Café Doodgewoon in Wijkvereniging Waldeck, Bohemen en Kijkduin. Thema van deze avond is: 'Gaat u ook in gesprek over uw laatste levensfase?' Praten over de laatste fase van je leven is niet zo makkelijk. Maar nuttig is het wel. Het kan nu rust geven en later de ruimte om de laatste levensfase echt te beleven. In een dialoogbijeenkomst komen mensen samen in een aangenaam kleine kring (5 tot maximaal 8 deelnemers) om gedachten en ervaringen uit te wisselen over hoe je je leven tot het einde wilt beleven. Meer informatie over het Café Doodgewoon op donderdag 26 oktober.

nogeenmaand1Op de website www.nogeenmaand.nl zijn ruim 900 verschillende reacties op deze vraag te lezen. Indrukwekkende, inspirerende en soms droevige of grappige antwoorden die mooi aangeven wat we van waarde vinden ín het leven. Soms om stil van te worden! Dagelijks zien we in kranten, op televisie en sociale media, beelden van stervende of dode mensen. Zij komen in het nieuws als slachtoffers van natuurrampen en (oorlogs)geweld. Hun dood is vaak ver van ons bed. Misschien wel net zo ver als onze eigen dood. Zijn we bang om het daarover te hebben? De makers van de site nodigen je uit om ook eens bij je eigen dood stil te staan. Door jouw reactie achter te laten of mooie antwoorden met elkaar te delen via social media. Want door na te denken over de dood, vieren we het leven! Klik hier om naar de website te gaan.

UPDATE 26 september 2017: persbericht Stel je leeft nog een een maand, wat zou je dan doen? Klik hier!

afbeelding Cafe Doodgewoon 20 sep DialoogbijeenkomstWoensdag 20 september van 15.00 uur tot 16.30 uur is er in Evita Lokaal, huis van de wijk een Café Doodgewoon.

In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in dialoog over leven en dood. Spreken over de laatste levensfase en de dood is spreken over onze kwetsbaarheid. Niet makkelijk. Maar uit onderzoek blijkt dat vroegtijdig nadenken en spreken hierover veel rust geeft. In een kleine groep staan we stil bij de betekenis, ervaringen, beelden of verlangens over ons eigen einde. Bij een dialoog gaat het niet om discussie maar om te luisteren naar elkaars verhalen en elkaar te helpen ontdekken wat van betekenis is. Klik hier voor meer informatie.  

Age friendlyVan 2 tot en met 4 oktober 2017 is Den Haag de gastheer van de ‘International Age Friendly Cities Conference’. Op diverse locaties in de stad kunt u tijdens deze conferentie ideeën en ervaringen delen op het gebied van ouderenzorg, vitaliteit en innovatie met professionals uit de hele wereld. Den Haag is een seniorvriendelijke stad en wil haar bewoners inspireren actief, vitaal en bij de tijd te blijven. Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met organisaties en vrijwilligers in de stad. In 2015 is Den Haag als eerste Nederlandse gemeente toegetreden tot het WHO netwerk van Age-friendly Cities. Thema’s die op de conferentie aan bod komen zijn: diversiteit, participatie, toegankelijkheid, ouder worden, vitaliteit en technologie. Ga hier naar de website voor meer informatie over locaties en programma.

fiets boom 1Op 24 september is er de fietstour Doodgewoon in Den Haag. Een fietstour met een bijzonder thema: de historie en actualiteit van doodgaan. Langs mooie, interessante en ontroerende plekken en monumenten. Tijdens de fietstour vertelt Jacqueline Alders over begraven en herdenken. U bezoekt de plaatsen die verbonden zijn met de dood en ziet prachtige en ontroerende monumenten. Zij doet deze fietstour in samenwerking met de Stichting R.K. Begraafplaatsen te ’s Gravenhage. U kunt zich hier opgeven voor de fietstour.

reanimeerpenning

'Ik verbied iedereen onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op mij toe te passen.' Dit is de ondubbelzinnige tekst op de reanimeer-mij-nietpenning, sinds 6 juni te bestellen bij de Patiëntenfederatie Nederland. Wij adviseren u zich wel drie keer te bedenken voordat u zo'n penning omhangt: hij kan u uw leven kosten.'

Voorheen werd de penning uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE. Onder andere omdat de NVVE penninguitgave koppelde aan betaald lidmaatschap van hun vereniging, stuitte dit op bezwaren. Bovendien vonden velen dat mensen eerst met hun huisarts zouden moeten spreken alvorens zo'n penning te kunnen bestellen. Hoe valt anders te verifiëren of iemand wilsbekwaam is, geen psychiatrische aandoening zoals depressie heeft en zich bovendien goed heeft vergewist van wat een reanimatie eigenlijk inhoudt? Lees hier verder.

Praat over de dood vraag ernaar

Vorige maand gaven de Britse prinsen William en Harry in twee openhartige interviews toe dat ze te weinig hebben gesproken over de dood van hun moeder, twintig jaar geleden. Prins Harry vertelde over zijn worsteling met depressie en de therapieën die hij heeft gevolgd om over het verlies van Diana heen te komen. Want hoe doe je dat eigenlijk, rouwen? Als je probeert volwassen te worden, door te gaan, te werken, te studeren en lief te hebben? Het interview ontketende een storm aan reacties in Engeland en kwaliteitskranten wierpen de vraag op: hoe moeten jonge mensen de dood verwerken en krijgen ze genoeg hulp? Lees hier verder.

­