­

Het Platform ‘Dood gewoon in Den Haag’ vindt het belangrijk dat Hagenaars bewuste keuzes maken met betrekking tot de laatste fase van hun leven. Zij kent geen ander streven dan het vergroten van de mogelijkheden voor een waardig sterven van Hagenaars. Het Platform noemt dit ‘regie nemen op je eigen stervensfase’. Samen met organisaties op het gebied van zorg en sterven in Den Haag, wil het Platform de bewustwording rond dit thema onder Hagenaars vergroten. En zo het taboe rond sterven en dood doorbreken.

Het Platform ‘Dood gewoon in Den Haag bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal organisaties dat actief is in de zogenaamde ‘keten van de dood’. Deze organisaties komen uit diverse branches zoals ouderen- en patiëntenzorg, medische zorg, palliatieve zorg, uitvaartverzorgers en hospices. Het Platform is waardevrij en richt zich op de individuele waardigheid van ‘de ander’. Er is geen levensbeschouwelijke of politieke grondslag voor het Platform.

Het Platform ‘Dood gewoon in Den Haag’ is een verbindende schakel tussen alle instellingen die diensten aanbieden aan Hagenaars rondom de dood. Het Platform wil het netwerk van dergelijke instellingen versterken en de samenwerking optimaliseren. Met de organisaties in het netwerk streeft het Platform ernaar om:

  1. alle Hagenaars te informeren over het thema ‘waardig sterven’;

  2. te zorgen dat mensen niet ongewild in eenzaamheid sterven. 

Het Platform werkt aan die twee doelen door alle relevante informatie voor iedere geïnteresseerde Hagenaar te ontsluiten. Daarnaast faciliteert het Platform de professionele organisaties in haar netwerk, om eenzame mensen te signaleren en hen steun te bieden als zij dat wensen bij hun stervensproces.

Informatie hebben is één, het overbrengen ervan is twee. Als het om moeilijke thema’s gaat zoals sterven en dood, ligt de uitdaging bij de overdracht. Het Platform maakt daarbij in brede zin gebruik van de ‘narratieve kunsten’. Het vertellen van het verhaal is ‘leitmotiv’ geworden bij het borgen van het thema sterven en dood binnen de professionele organisaties. En daarmee is het ook de communicatievorm van het Platform met de Hagenaars. Zo tekenen jongen mensen levensverhalen op van mensen in de laatste fase van hun leven. Dat gebeurt in bijeenkomsten waar mensen met elkaar eten en praten, zoals recentelijk op diverse locaties in Resto Van Harte. Deze levensverhalen vormen weer een inspiratiebron voor de evenementen die het Platform Dood Gewoon in Den Haag organiseert.

­